Inne Inicjatywy

Prezentujemy tu inne ciekawe inicjatywy, które podobnie jak nasza zmierzają do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

VIRIBUS UNITIS

Członkowie założyciele Stowarzyszenia to: Jan Kwiatkowski, Bożena Skulmowska, Robert Olkowski, Paweł Balcerowicz, Maria Roszak, Romana Zabłocka. Toruń, dnia 23 stycznia 2006 r. Streszczenie oświadczenia Stowarzyszenie VIRIBUS UNITIS jest stowarzyszeniem obywatelskim, którego naczelnym zadaniem jest działalność na rzecz poprawy życia publicznego w Polsce oraz społecznego i ekonomicznego rozwoju regionu i miasta Torunia.

Zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta Torunia. Poziom życia publicznego w naszym kraju na szczeblu centralnym i lokalnym napawa nas głęboką troską i obawami o przyszłość. Dotyczy to szczególnie życia politycznego. Zwróćmy uwagę na szczególnie drastyczne zjawiska: wysoki stopień agresji i zawziętości w politycznych sporach, lekceważące traktowanie umów zawartych między partiami, populizm i lekceważenie wyborcy, zakłamany język partyjnej propagandy, który czasami budzi nieodparte skojarzenia z językiem totalitaryzmu. Wymienione wyżej zjawiska powodują ugruntowywanie się przeświadczenia, że w życiu publicznym nie ma zasad i moralności, że polityka jest brudna i cyniczna z natury. Przeświadczenie takie wywołuje frustrację wśród wrażliwszej części naszego społeczeństwa.

W działalności Stowarzyszenia VIRIBUS UNITIS chcemy zwracać uwagę na przykłady łamania dobrych obyczajów i zasad w życiu publicznym, niezależnie od naszych sympatii politycznych. Chcemy też namawiać obywateli, aby dokonując wyboru zwracali uwagę na metody postępowania polityków i nie obdarzali zaufaniem tych, którzy traktują politykę tylko jako grę hazardową, w której wszystko jest dozwolone. Zamierzamy zawsze zachęcać rodaków do świadomego uczestnictwa w wyborach. Z sympatią odnosimy się do współdziałających z nami członków toruńskiego koła Młodego Centrum. Wspierając ich działalność chcemy promować młode pokolenie, jego dynamizm, bezinteresowność i optymizm.

Ruch „Normalne Państwo”

Kim jesteśmy Jesteśmy ruchem skupiającym obywateli, którzy chcą działać na rzecz Rzeczypospolitej, państwa przemyślanego, taniego i sprawnego. Przeciwstawiamy się przejawom partyjniactwa, korupcji, demagogii i psuciu Państwa. Skupiamy w naszych szeregach prawników, inżynierów, marketingowców, przedsiębiorców, ekonomistów, architektów, grafików, finansistów, lekarzy i wielu innych wykształconych Polaków, którzy chcą Polski z:

  • jasnym systemem wyborczym,
  • kompetentnymi ludźmi u steru władzy i gospodarki,
  • oszczędnym i efektywnym aparatem władzy,
  • prostym systemem podatkowym.

Jednoznacznie opowiadamy się przeciw wszelkim przejawom korupcji. Zakorzenionej tolerancji na nią w Polsce mówimy zdecydowane NIE. Zgodnie z prawem, żeby zgłosić obywatelską inicjatywę ustawodawczą, trzeba zebrać 100′000 podpisów. Żeby zgłosić wniosek o referendum - 500′000 podpisów. Namawiamy obywateli Rzeczypospolitej do korzystania ze swoich praw, bowiem nikt za nich nie zajmie się ich sprawami. Wspieramy organizacje pozarządowe, które podejmują inicjatywy zgodne z naszą wizją Polski. Jesteśmy obywatelami, którzy wierzą, że Polska może być dobrze zorganizowanym, zamożnym i dbających o swoich obywateli państwem.

Ruch JOW

Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych stawia sobie tylko jeden konkretny cel: doprowadzić do zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzić zasadę wyboru wszystkich posłów w niewielkich, jednomandatowych okręgach wyborczych.

Ruch nasz nie wiąże tego celu z żadnymi innymi, ponieważ wychodzimy z założenia, że najważniejszą sprawą dla właściwego funkcjonowania państwa jest odpowiedni sposób wyłaniania elity politycznej, podlegającej stałej kontroli społecznej. Takie zminimalizowanie celów naszego ruchu społecznego może się wydawać zbyt wąskim i niewystarczającym. Zdajemy sobie sprawę, że proponowane przez nas rozwiązanie jest zaledwie krokiem wstępnym do budowy dobrego państwa, ale także i z tego, że bez zrobienia tego kroku nie mamy szansy na zbudowanie Polski na miarę naszych aspiracji i oczekiwań.

Dzięki ograniczeniu naszych postulatów do jednego, Ruch nasz tworzy możliwie najszerszą płaszczyznę porozumienia obywateli, bez względu na różnice ideowe i zapatrywania na najważniejsze kwestie społeczne i polityczne. Ruch nasz jest w ten sposób otwarty dla przedstawicieli wszystkich partii i opcji, przy jednym warunku, że wszystkie te grupy chcą realizować swoje cele w ramach demokratycznego państwa prawa. Ograniczamy nasze postulaty do jednego także i dlatego, że jesteśmy przekonani, że proponowana przez nas zmiana oznacza prawdziwą, można powiedzieć wręcz rewolucyjną zmianę wszystkich struktur państwowych i społecznych. Nie będzie to tylko trzęsienie ziemi na scenie politycznej, nie będzie tylko wymianą jednych ludzi na innych, ale zmianą zasad funkcjonowania polityków i partii politycznych, charakteru i struktury tych partii politycznych. Wprowadzenie proponowanej przez nas reformy ustroju państwa polskiego będzie początkiem jakościowej jego przebudowy we wszystkich dziedzinach.

Te konsekwencje ustrojowe warto poznać i dlatego Ruch nasz prowadzi ożywioną działalność edukacyjną, wyjaśniającą, czego dowodem jest około 50 zorganizowanych do tej pory konferencji ogólnopolskich na terenie całego kraju.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.